Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na bezpłatne szkolenia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
szczegóły TUTAJ

Przez sport do zdrowia – program dla klubów sportowych

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka jest organizatorem programu dotacji dla klubów sportowych „Przez sport do zdrowia 2018”.

Celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wysokość dotacji wynosi 15 000 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się kluby sportowe, które prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym dla kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz uczniowskie kluby sportowe.

Wszystkie kluby sportowe, które spełniają powyższe warunki zapraszamy do składania wniosków – do 28 lutego 2019 r.

szczegóły TUTAJ

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

W 2019 r. o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8- klasowej szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia.

Liceum ogólnokształcące

  • Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
  • 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
  • Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.; w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum;
  • W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Technikum

  • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. stanie się pięcioletnim
  • Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Branżowa szkoła I stopnia

  • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Branżowa szkoła II stopnia

  • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewni drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Słupecki są przygotowane na przyjęcie absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych. Oferta edukacyjna zostanie wkrótce zamieszczona.

 

Więcej informacji związanych z rekrutacją uczniów:

http://ko.poznan.pl/reforma/aktualnosci_reforma/2018/09/informacje-men-dla-absolwentow-dotychczasowego-gimnazjum-i-absolwentow-osmioletniej-szkoly-podstawowej-rok-szkolny-20192020/