28 września – sesja Rady Powiatu Słupeckiego

                                                                             

Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

zwołuje

XLVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 28 września 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej”

Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie o warunkach wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 8. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 9. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziom bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku i w I półroczu 2018 roku
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za 2017 rok i za I półrocze 2018 roku
 11. Informacja o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018-2035
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupeckiego przejętą pod drogę gminną z mocy prawa
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w trybie bezprzetargowym
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 

 

Rozbudowa szpitala

18 września 2018 r., na terenie rozbudowywanego szpitala spotkali się przedstawiciele inwestora i wykonawcy, m.in.: starosta Mariusz Roga, wicestarosta Szymon Grzywiński, prezes Zarządu Komputronik Biznes Sebastian Pawłowski, Wojciech Rutkowski – Infracon oraz Robert Kawka z „Karox” Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji.

Zobacz więcej →

Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu – wrzesień 2018

Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

21.09.2018 r.

godz.1200

2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

27.09.2018 r.

godz. 1430

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

25.09.2018 r.

godz.1200

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

26.09.2018 r.

godz. 1400

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

26.09.2018 r.

godz. 1330

 

6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

28.09.2018 r.

godz. 1400

 

CKZiU Strzałkowo – Praktyki zawodowe we Włoszech dla technologów żywności

Praktyki zawodowe we Włoszech dla technologów żywności

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Uczennice z trzeciej  klasy technikum technologii żywności odbywają praktyki na południu Włoch w jednej z najpopularniejszych akademii kulinarnych we Włoszech Istituto Eccelsa w Alberobello. Bierze w nim udział 16 uczennic oraz dwóch opiekunów: Jolanta Swat – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Marcin Górski – koordynator projektu.

W programie stażu jest między innymi: wypiek ciast i ciasteczek, sporządzanie kremów oraz dekorowanie tortów. W ramach wycieczek zawodowych praktykantki będą zwiedzać fabrykę czekolady, cukiernię oraz zakład przetwórstwa mleczarskiego. W czasie wolnym zaplanowane jest zwiedzanie największego portu nad morzem adriatyckim miasta Bari oraz portu nad morzem jońskim. Dodatkową atrakcją będzie wyjazd do Zoo safari. Wyjazd jest również znakomitą okazją do posługiwania się językiem angielskim zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak i w sytuacjach zawodowych w kuchni.

Powstanie Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

14 września 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego, w osobach Grzegorz Cieślewicz – Prezes, Aleksandra Wysokowska – Skarbnik, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację zatytułowaną „Inkubator Przetwórstwa Lokalnego”, wysokość dofinansowania 500 tys. zł.
Otrzymane dofinansowanie są to środki pozyskane przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” na działania związane z tworzeniem i rozwojem inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Inkubator powstanie w budynku byłej stołówki Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

V Spławikowe Zawody Wędkarskie w Skubarczewie

13.09.2018 roku odbyły się V Spławikowe Zawody Wędkarskie zorganizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie oraz Stowarzyszenie Wspólnie Więcej. Udział w tegorocznych zawodach wzięło 12 placówek. Zapalonych wędkarzy serdecznie przywitał Dyrektor DPS Andrzej Nowakowski wraz z Prezesem Stowarzyszenia Wspólnie Więcej Dominiką Witkowską.

Zobacz więcej →

Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich

Z okazji 11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich.
Zorganizowały je Związek Powiatów Polskich oraz Biuro Programu Niepodległa.
Rok 2018 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. W tamtym okresie odradzał się także samorząd terytorialny. Z kolei 20 lat temu, 5 czerwca 1998 r., uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe.
Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.
Oprócz delegatów, w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście. Wśród powitanych przez prezesa osób znaleźli się: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; dr Jowanka Jakubek-Lalik z Zakładu Nauk Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Antoni Jankowski, honorowy prezes Związku Powiatów Polskich, pierwszy prezes Zarządu ZPP; dr Mieczysław Janowski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP I kadencji; Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP, prezes PSL; Kazimierz Kotowski, poseł na Sejm RP, były prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz starosta opatowski; Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa; Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli; prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydział Prawa i Administracji UKSW, rzecznik praw obywatelskich w latach 2010-2015; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Andrzej Pająk z senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; prof. dr hab. Marek Michalski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego UKSW); Andrzeja Pająka z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP IX kadencji; Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP; dr Mariusz Szyrski z Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydział Prawa i Administracji UKSW; Janusz Tomaszewski, minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997-1999; Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich; Zdzisława Wasążnik, dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów.
Uczestnicy spotkania otrzymali reprinty „Kalendarza Niepodległości” z 1939 r. – publikacji wydanej przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Archiwum Akt Nowych.
Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz podzielił się refleksją nad stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę i roli samorządu w tym okresie. Przypomniał, że podstawą samorządu terytorialnego jest wspólnota. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze zdecydowały się na przekazanie władzy lokalnym wspólnotom.
Dyrektor przytoczył kilka ważnych dla samorządu terytorialnego dat. W 1918 r. utworzono rady gminne a rok później miejskie i powiatowe. W konstytucji z 17 marca 1921 r. pojawia się już twierdzenie, że Rzeczpospolita Polska opiera swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego. A jednostkami samorządu terytorialnego mają być gminy, powiaty oraz województwa.
Podczas zgromadzenia odbyła się jubileuszowa sesja plenarna pt. „Refleksje 2018+ z dwóch perspektyw” – perspektywy osób tworzących reaktywowane powiaty i obecnie się nimi zajmujących.
Rozpoczęła je transmisja wystąpienia prof. Jerzego Buzka, premiera RP w latach 1997-2001, za którego rządów, 20 lat temu, reaktywowano powiaty. – Spotykacie się Państwo dziś na Zamku Królewskim, w sali, w której 20 lat temu miałem zaszczyt wręczać akty powołania, usamorządowienia wspólnot powiatowych. Okazja jest nadzwyczajna. – mówił. Zauważał znaczenie demokracji obywatelskiej. – Na poziomie lokalnym najlepiej rozumiemy, jak ważna jest demokracja obywatelska. Oddanie władzy ludziom. Ten cel przyświecał nam 20 lat temu, gdy wprowadzaliśmy trójstopniową strukturę samorządu terytorialnego przywracaliśmy samorządowe powiaty. Było dla nas jasne, że samorządy są bliżej ludzi niż władza centralna. Premier podkreślał, że to samorządowcy lepiej znają potrzeby mieszkańców, znają na nie rozwiązania. Władze samorządowe są wynikiem wyborów a te są przed nami.
Spotkanie zakończyła uroczysta gala, podczas której odznaczeni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia.