Stowarzyszenia prawne:

Stowarzszenie im. św. Brata Alberta
Klub Przedsiębiorców Ziemi Słupeckiej
Stowarzyszenie Właśicieli Domków Letniskowych w Przybrodzinie
Klub Seniora Odrodzenie w Słupcy
Stowarzyszenie ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka
Stowarzysznie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprwanych w Słupcy
Słupeckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
„Jaworzniacy” Związek Młodocianych Więźniów Politycznych
Stowarzyszenie Przszczelarzy w Strzałkowie
Towarzystwo Przyjaciół Powidza
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzałkowskiej
Stowarzyszenie Rolników Orchowo
Stowarzyszenie „Unia Słupczan”
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Słupcy
Towarzystwo Budowy Krytej Pływalni
Stowarzyszenie Producentów Rolnych „SMAK POL”
Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „HEROS” w Słupcy
Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki Ląd Nad Wartą
Słupeckie Stowarzyszenie „CENTRUM”
Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Słupcy
Polskie Stowarzyszenie na Rzezcz Osób Uposledzeniem Umysłowym
Strzałkowskie Stowarzyszenie Abstynentów „GODNOŚĆ”
Stowarzyszenie Domków Letniskowych „MAJORKA” w Przybrodzinie
Nadwarciańskie Stowarzyszenie Rolników w Słupcy
Towarzysztwo Orchowskie „KLUCZ”
Stowarzysznie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdzarzeń Losowych „RATUJEMY ŻYCIE”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „RAZEM”
Słupeckie Towarzystwo Muzyczne
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RECH MED” Słupca
Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej
Stowarzysznie Kulturalne Powiatu Słupeckiego
Oddział Ogólnopolskiego Stowarzysznis Bractw Optymalnych w Słupcy
Bractwo Ziemi Zagórowskiej

Stowarzysznie Sportowe:

Słupecki Klub Karate „Do Shotokan”
Słupecki Klub tenisa Stołowego
Słupecki Klub Piłkarski
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Lądzie nad Wartą
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”
Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy Dalej”
Ludowy Zespół Sportowy w Młodojewie
Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Słupeckiego
Klub Jeździecki
Słupeckie Towarzystwo Tenisowe
Słupecki Klub Bokserski „SOKÓŁ”
Stowarzyszenie Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „HETMAN”
Ludowy Zespół Sportowy „CZARNI”
Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN”
Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA”
Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN”
Ludowy Klub Sportowy „DYNAMIC”
Zagórowski Klub Sportowy
Klub Sportowy „ORŁY”

Stowarzyszenia:

Słupecki Klub Krótkofalarski
Klub Emerytów i Rencistów Policji w Słupcy
Stowarzyszenie Społecznej Rady Klubów „Seniora” Powiatu Słupeckiego
Koło Przyjaciół Biblioteki Przy Bibliotece Publicznej Gminy Strzałkowo
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Słupeckiej
Klub Seniora „ZŁOTA JESIEŃ”
Stowarzyszenie Użytkowników Domków Letniskowych w Powidzu
Klub Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupcy
Stowarzyszenie „NASZE DZIECI”
Stowarzyszenie „PRO INTERNET”
Słupecka Organizacja Strzelecka
Słupecka Organizacja Strzelecka FORT