Rada Powiatu 2014-2018

Bogdan Jastrząb – Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Stencel – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Iwona Buśkiewicz
Anna Czerniak
Przemysław Dropiński
Dawid Hierowski
Aleksandra Kazuś-Wróblewska
Anna Kusiołek
Andrzej Kin
Ignacy Maroszek
Mariusz Król
Tomasz Parus
Waldemar Miernik
Jerzy Orchowski
Jacek Szczepankiewicz
Barbara Wojtkowiak
Stefan Zieliński

 

Rady Powiatu minionych kadencji