Rada Powiatu 2018-2023

Piotr Gałan – Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Dropiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Bernat
Natalia Bobrowska-Bartkowiak
Anna Czerniak
Czesław Dykszak
Bogdan Jastrząb
Andrzej Kasprzyk
Aleksandra Kazuś-Wróblewska
Mariusz Król
Bogdan Kukulski
Anna Kusiołek
Przemysław Niezbecki
Jerzy Orchowski
Stefan Stencel
Henryk Tylman

Stefan Zieliński

 

Rady Powiatu minionych kadencji