Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że będzie realizował  na rok szkolny i akademicki 2019/2020 program stypendialny  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

1.Nowy Regulamin Stypendium Marszałka 2013

ogłoszenie o stypendium Marszałka woj. Wlkp. 2019

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych

Załącznik nr 1 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA 2013

Załącznik nr 2 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA SŁUCHACZA 2013

Załącznik nr 4 do Regulaminu 2013

Załącznik nr 5 do Regulaminu 2013

Załącznik nr 6 do Regulaminu 2013

Załącznik nr 7 do Regulaminu 2013