•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   
22/11/2017
22 listopada Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Dotacje / Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej

         Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej
Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich

 

Zakres projektu: Budowa/przebudowa drogi o długości 2,167 km w tym: przebudowa odcinka ul. Kopernika, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej,  budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą, remontem istniejącego odcinka ul. Traugutta oraz zaprojektowaniem ronda. Przebudowa wszystkich istniejących skrzyżowań, uzbrojenie niezbędne do funkcjonowania drogi, tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne oraz zieleń drogowa,  przebudowa urządzeń melioracji szczegółowych – drenowania oraz przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wartość projektu: 7 623 457,93 zł

Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 933 151,91 zł

Okres realizacji: 2011r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU  INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


     czytan : 4827