•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / XVI uroczysta wyjazdowa sesja Rady Powiatu Słupeckiego

         XVI uroczysta wyjazdowa sesja Rady Powiatu Słupeckiego


 

W piątek, 1 kwietnia, w auli im. Tadeusza Wiśniewskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, odbyła się XVI uroczysta sesja Rady Powiatu Słupeckiego. Było to drugie w historii Powiatu Słupeckiego wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatu. Okazją do tak uroczystego wymiaru obrad była 1050. rocznica Chrztu Polski, na okoliczność której uczniowie ZSE przygotowali montaż słowno-muzyczny.  

W porządku obrad znalazły się tradycyjne punkty, m.in. sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

Ponadto radni przyjęli:

- Informację o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

- Informację o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2015.

- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku.

- Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2015.

 

Rada Powiatu podjęła również uchwały:

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy  oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.

- w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 r.

- w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

- w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Słupcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego i jej likwidacji.

Na zakończenie uroczystej sesji Rady Powiatu uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wystawili okolicznościowy montaż słowno - muzyczny poświęcony 1050. rocznicy Chrztu Polski. W przedstawieniu "A wszystko zaczęło się w 966 roku ..." wystąpili: Mieszko I - Piotr Grudziński, Dobrawa - Aleksandra Dąbek, Druhna I - Kamila Sokołowska, Druhna II - Nikola Chojnowska, Woj I - Artur Marciniak, Woj II - Kacper Żminkowski, Kronikarz - Tomasz Wroński oraz wokaliści i recytatorzy: Weronika Grzelak, Marika Łojewska, Nikola Chojnowska, Kamila Sokołowska; narratorzy - Tomasz Dominika i Krzysztof Smarzyński; realizator dźwięku - Piotr Skierka. Część artystyczną przygotowali nauczyciele: Joanna Fałdzińska, Maciej Halaba i ks. Krzysztof Szkopek.

 


     czytan : 1259