•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Grudzien 2017
PNWTSRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
18/12/2017
Skrócony czas pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 18 grudnia - poniedziałek


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / XXVI sesja Rady Powiatu Słupeckiego

         XXVI sesja Rady Powiatu Słupeckiego


 

27 stycznia 2017 r. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Słupeckiego.

 

W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2016, sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 r.

Radni podjęli też kilka ważnych uchwał, w tym:

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 – wprowadzając następujące zmiany:

- W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu finansowego ze środków unijnych „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” – ZSP Zagórów w kwocie 481.570,78 zł;

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa windy w budynku internatu” – CKZiU Strzałkowo w kwocie 240.000.00 zł (środki PFRON)

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017–2039.

Podjęto uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Podjęto uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.


     czytan : 767