•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Ogłoszenie w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego

         Ogłoszenie w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego


 
Ogłoszenie w sprawie projektu
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego”
 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016, poz. 1867 ze zm.), Prezydent Miasta Konina informuje,  iż opracowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego”, zwany też Planem Transportowym, od dnia 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pok. 207, w godz. od.8.00 do 15.00.

Opracowany projekt Planu Transportowego wraz z formularzem, na którym należy zgłaszać uwagi do Planu Transportowego zamieszczony został także na stronie internetowej Miasta Konina, pod adresem www.konin.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.konin.eu, (w zakładce Ogłoszenia/Inne).

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu „Planu Transportowego”.
Zaprasza się wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje / organizacje do zapoznania się z ww. dokumentem.
 
Uwagi i propozycje zmian do dokumentacji projektu Planu Transportowego przekazywać można przez 21 dni tj. od dnia 21.02.2017 r. do dnia 14.03.2017 r.- liczy się data wpływu do urzędu.
Opinie i uwagi będą przyjmowane wyłącznie pisemnie na formularzach załączonych do Planu Transportowego, które prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw.wojciechowski@konin.um.gov.pl podając w tytule wiadomości „Uwagi w zakresie Planu Transportowego” lub pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem „Uwagi w zakresie Planu Transportowego”.
W załączeniu do pobrania:
1.    projekt “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego” wraz
z załącznikami  – (załączyć przekazany plik planu transportowego – wersja PDF)

2.    formularz zgłaszania uwag – (załączyć przekazany plik formularza - Word)

Do celów informacyjnych opracowany „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego
i słupeckiego”
zostanie także wyłożony w siedzibach:
1.    Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, pok. 153, w godz. od.8.00 do 15.00. oraz zamieszczony pod adresem www.powiat.konin.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat.konin.pl, w zakładce Ogłoszenia.
2.    Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, pok. 102 (budynek B), w godz. od. 8.00 do 15.00 oraz zamieszczony pod adresem www.starostwokolskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.starostwokolskie.pl, w zakładce Ogłoszenia.
3.    Starostwa Powiatowego w Słupcy Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,  pok. 6, w godz. od.8.00 do 14.00 oraz zamieszczony pod adresem www.powiat-slupca.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem                www.bip.powiat-slupca.pl w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty.
4.    Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa 4, 62-700 Turek, pok. 316 w godz. od 9.00 do 15.00 oraz zamieszczony pod adresem www.powiat.turek.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat.turek.pl, w zakładce Tablica ogłoszeń.

Załączniki:


     czytan : 550