•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   
22/11/2017
22 listopada Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / PODPISANIE UMOWY W PROJEKCIE - Tworzenie modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych ... oraz oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług

         PODPISANIE UMOWY W PROJEKCIE - Tworzenie modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych ... oraz oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług


 

8 marca 2017 r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja zasobów geodezyjnych w gminie Słupca, Orchowo, Ostrowite i Zagórów, cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych będących w dyspozycji Powiatu Słupeckiego, wdrożenie e-usług bazujących na danych pochodzących z rejestrów publicznych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej odpowiadającej zmodernizowanym zasobom.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Powiatu Słupeckiego oraz usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez uruchomienie e-usług.

Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim ucyfrowienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie jego wersji cyfrowej dla wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców oraz obywateli i przedsiębiorców po przez uruchomienie e-usług.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 421 839,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 2 908 563,57 zł

Realizacja projektu potrwa do 2018 roku.


     czytan : 976