Rozstrzygnięto drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat ubiegał się w nim o 1 300 000 zł dofinansowania na zakup tomografu dla SP ZOZ. Wiemy już, że się udało.

Inwestycja pn.: „Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” zakłada
zakup wysokiej jakości sprzętu w postaci tomografu komputerowego, 64-rzędowego.
Będzie to dużym wsparciem działalności leczniczej (diagnostyczno-terapeutycznej) SP ZOZ w Słupcy. Słupecki szpital nie posiada własnego tomografu, dotąd dzierżawił taki sprzęt od firmy zewnętrznej. Dofinansowanie ze środków RFIL otwiera nowe możliwości w zakresie diagnostyki obrazowej, w tym tomografii komputerowej naczyń wieńcowych. Całość inwestycji szacowana jest na 1 550 000 zł, z czego 250 tys. stanowić będą środki własne.