28 lutego, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, odbyło się Spotkanie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim. Tematyka spotkania dotyczyła także powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy Pomniku Niepodległości na słupeckim Rynku złożono kwiaty.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustawę o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych podpisał 3 lutego 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski. Święto zostało ustanowione w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Na spotkanie przybyli kombatanci z przewodniczący Powiatowej Rady kpt Tadeuszem Janasem na czele, a także wiceburmistrz Tomasz Garsztka i płk Jacek Liszewski.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie kombatantów: Eliusz Wrzesiński z gm. Zagórów i Jan Garbarczyk z Lądu.

Tematyka spotkania dotyczyła Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych a także powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Starosta Mariusz Roga, który w swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności zebrania, podkreślając, iż jest już to dobra tradycja tych spotkań

Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać, odliczyć, wspomnieć historyczne elementy tamtych dni, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, co uczyniliście, aby Polska była wolna, dziękuję że jesteście z nami. (…) Kiedy pozwolono nam w Polsce w sposób otwarty świętować niepodległość, to dało się zauważyć, że towarzyszące temu okoliczności, programy artystyczne miały w swoim charakterze smutną nutę. Trzeba było wielu lat, abyśmy wszyscy uwierzyli, że świętowania dnia 11 listopada jest wydarzeniem radosnym. Wolność to radość, więc powinniśmy się cieszyć, a nie smucić i ciekawszą oprawą tych uroczystości powinny być wydarzenia radosne i entuzjastyczne w swoim charakterze. (…) My, pomni Waszych dokonań, przeżyć, chcemy iść za Waszym drogowskazem jak postępować, aby wszystko to, co złe, nie dobre, co powodowało że ludzi obrażali się przeciwko sobie, już nigdy się nie powtórzyło. To nasze spotkanie ma także na celu złożenie wam ogromnych podziękowań za to, że potrafiliście dać nam właściwy wzór patriotyzmu i przywiązania do tradycji, do poszanowania tego, co jest fundamentem rozwoju, poszanowania rodzin. To czego doświadczyliście w czasie wojny, a stanowi dla Was ciężar na ciele i duszy, powinno być dla nas wystarczającym wskazaniem, jak żyć w społeczeństwie, jak dobrze, zgodnie żyć. (…)                 

Starosta nawiązał do planów powiatowych obchodów święta niepodległości, które będą różnorodne na terenie całego powiatu słupeckiego. O szczegółach kalendarza obchodów opowiedział wiceburmistrz Tomasza Garsztka. Niektóre uroczystości odbędą się z udziałem Honorowej Asysty Wojskowej JW. Powidz a także Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej.

Podczas spotkania zaprezentowana została wystawa portretów Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą można było oglądać w holu Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.

Na zakończenie uroczystego spotkania wszyscy jego uczestnicy złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości na słupeckim Rynku.

 

Działania realizowane w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w powiecie słupeckim

 

Lp. Termin Główny organizator Działanie
 1. 15 października 2017 Miasto Słupca 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki –  inauguracja obchodów powiatowych
 2 19 października 2017r. LOK

MDK Słupca

Powiatowy Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej w Słupcy
 3 26 października 2017r. LOK

MDK Słupca

Wojewódzki Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej w Słupcy
4 15 kwietnia 2018 Gmina Ostrowite Odsłonięcie obelisku poświęconego 100-leciu budowy kościoła w Ostrowitem i 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
 5 29 kwietnia 2018 Miasto Słupca Międzynarodowy Dzień Tańca – bicie rekordu Guinessa w tańcu Polonez
 6 13 maja 2018 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

OSP Strzałkowo

Starostwo Powiatowe

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 7 18 lub 25 maja 2018 Gmina Strzałkowo Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie
 8 9 czerwca 2018 Gmina Orchowo Bieg Niepodległościowy połączony z Festynem Kolejowym
 9 22 września 2018 Gmina Lądek Rocznica przysięgi POW w Borku Lądkowskim
10 październik 2018 LOK,

MDK Słupca

Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
11 październik 2018 LOK,

MDK Słupca

Wojewódzki Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
 12 październik 2018 Gmina Powidz Festiwal Pieśni Chóralnej „Dla Niepodległej”
 13 październik/ listopad 2018 Miasto Słupca II Sejmik Ziemi Słupeckiej
 14 11 listopada 2018 Miasto Słupca Bieg Stulecia
 15 11 listopada 2018 Gminy Powiatu Słupeckiego Rocznicowe obchody w poszczególnych gminach powiatu
 16 16 grudnia 2018 Gmina Powidz

Gmina Ostrowite

Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego „Wielkopolska niepodległa”.

Rekonstrukcja historyczna walk powstańczych w Anastazewie.

Rajd  szlakiem Kompanii Powidzkiej 1918 Powidz – Anastazewo