W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w celu upamiętnienia tego wydarzenia nastąpi włączenie syren alarmowych znajdujących się na terenie Miast i Gmin Powiatu Słupeckiego.

Włączenie syren alarmowych odbędzie się ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Alarmowy sygnał akustyczny (syrena) zostanie nadany w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), uruchomienie syren jest zrealizowane na zasadach głośnej próby, dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.