Decyzją Zarządu Powiatu Słupeckiego wielkopolski WOPR otrzyma 10 000 zł na organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na akwenie Jeziora Powidzkiego.

Wielkopolski WOPR ubiegał się o środki w ramach realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym. Termin realizacji zleconego przez powiat zadania, określono w przedziale 18.06. – 12.09.2021 r.