Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” otrzymała 10 tys. zł dotacji na realizację XVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Środki przyznane zostały w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021.