29 sierpnia br. odbyło się spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej kandydatów na mieszkańców mieszkań na usamodzielnienie w Strzałkowie przy ul. Górnej w Strzałkowie. W spotkaniu wzięli także udział: starosta Jacek Bartkowiak oraz wicestarosta Czesław Dykszak.

Podczas spotkania została podsumowana roczna działalność mieszkań, a także została przygotowana dokumentacja nowych mieszkańców. Podsumowaniem spotkania było przedstawienie planu warsztatów oraz szkoleń umożliwiających  przygotowanie mieszkańców do pełnej samodzielności w kolejnym roku działalności mieszkań.

Pieczę nad mieszkaniami i ich mieszkańcami sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.