Zgodnie z zarządzaniem starosty słupeckiego, w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy, 14 sierpnia 2020 r. (piątek) urząd Starostwa będzie nieczynny.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040
ze zm.), zarządza się co następuje:

W związku z koniecznością zrealizowania obowiązującego wymiaru czasy pracy za święta przypadające w sobotę (w tym wypadku 15 sierpnia 2020 r.), ustala się dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy dodatkowy dzień wolny, który przypadać będzie 14 sierpnia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy!