8 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto II etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tegoż Funduszu do końca września br. samorządy powiatowe i gminne mogły wnioskować o środki na wsparcie inwestycji.

Powiat Słupecki zawnioskował o 41,5 mln złotych na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca–Zagórów wraz z przebudową mostu przez rzekę Wartę w m. Ląd. Wartość przyznanego dofinansowania to aż 15 mln złotych. Najwięcej spośród wszystkich powiatów w województwie!
Poza Powiatem Słupeckim dofinansowanie otrzymały gminy: miejska Słupca, wiejska Słupca, Powidz, Ostrowite, Orchowo oraz Lądek. Łącznie na wnioskowane 52,5 mln otrzymają 10,8 mln wsparcia!