Starosta Jacek Bartkowiak, zgadzając się ze stanowiskiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w porozumieniu z burmistrzem miasta i gminy Zagórów Romanem Kultermanem, zdecydował o odwołaniu tegorocznych Dożynek Powiatowych zaplanowanych na 6 września w Zagórowie.

Pandemia koronawirusa zmienia rzeczywistość społeczną, niesie ze sobą obostrzenia oraz wiąże się z koniecznością podejmowania zdecydowanych działań pozwalających na jej zahamowanie. wymaga także odmiennego sposobu świętowania nawet tych wydarzeń, które od dawna zakorzenione są w kulturze polskiej, są jej nieodłączną częścią. Należą do nich dożynki, kończące w symboliczny sposób, czas żniw, a także będące momentem na wyrażanie dziękczynienia za ciężką pracę na roli. – czytamy w piśmie skierowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu na ręce starosty słupeckiego. W piśmie tym przekazana jest także informacja o odwołaniu tegorocznych Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych.

Starosta Jacek Bartkowiak, zgadzając się ze stanowiskiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w porozumieniu z burmistrzem miasta i gminy Zagórów Romanem Kultermanem, zdecydował o odwołaniu tegorocznych Dożynek Powiatowych zaplanowanych na 6 września w Zagórowie.

Żywiąc głęboką nadzieję, iż w przyszłym roku będziemy mogli powrócić do wspólnego, tradycyjnego świętowania, informujemy, iż gospodarzem Dożynek Powiatowych w roku 2021 będzie miasto i gmina Zagórów. Dożynki odbędą się w pierwszą niedzielę września, tj. 5.09.2021 r.