W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

– Krajowy Plan Strategiczny i jego konsultacje,

– ograniczenia w używaniu środków ochrony roślin w związku z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,

– problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,

– gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,

– działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują.

Do współpracy przy organizacji forów zapraszamy instytucje, które na co dzień pracują na rzecz rolnictwa, w tym: UMWW, wielkopolskie oddziały ARiMR, KOWR, KRUS, WIW, WIORiN, CDR O/Poznań, WODR w Poznaniu, PZŁ, związki branżowe, uczelnie, szkoły rolnicze i inne.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, fora będą przeprowadzone w formie zdalnej – na zasadzie udziału w bezpłatnym webinarium, po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia i rejestracji. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.

Kontakt do organizatora:

Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Słupcy, telefon: 537 116 630, e-mail: wirslu@wir.org.pl

Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Koninie, telefon: 63 243 85 34, e-mail: wirkon@wir.org.pl

W celu rejestracji należy przekazać imię nazwisko, telefon kontaktowy i e-mail do 12 lutego 2021 r.

Zaproszenie Forum Rolnicze