21 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Ze względu na trwającą pandemię uroczystość zorganizowano z zachowaniem obowiązujących obostrzeń i reżimu sanitarnego.

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robertowi Natunewiczowi.  Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu państwowego.

p.o. Komendanta  Powiatowego PSP w Słupcy mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz powitał przybyłych gości, w osobach:

– bryg. Roberta Natunewicza – Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu,

– dr Jacka Bartkowiaka – Starostę Słupeckiego,

– dh Eugeniusza Grzeszczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy,

– st. bryg. w stanie spoczynku Rafała Chmiela – byłego Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy.

Powiatowy Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów służbowych:

  • srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał funkcjonariusz w stanie spoczynku,
  •  brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało czterech funkcjonariuszy komendy,
  • Dyplom Komendanta Głównego PSP jeden funkcjonariusz

Ponadto:

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało:

  • czterech oficerów,
  • pięciu aspirantów,
  • ośmiu podoficerów.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali jak ważną rolę odgrywają strażacy w trudnym okresie trwającej pandemii. To często strażacy stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem.

Dzień Strażaka to również doskonały czas do podziękowań i podsumowań, gdzie słupecka komenda może pochwalić się  zakupami sprzętu ratowniczego  oraz wyposażeniem osobistym strażaków.

Tekst: st. kpt. Mariusz Pawela
Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

źródło: www.gov.pl/web/kppsp-slupca