W związku z zarządzeniem Starosty Powiatu Słupeckiego, 2 kwietnia br. (piątek) w Starostwie Powiatowym w Słupcy będzie dniem wolnym od pracy.

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

STAROSTY SŁUPECKIEGO

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy w 2021 roku.
Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością zrealizowania obowiązującego wymiaru czasy pracy w 2021 r., za święta przypadające w sobotę:
a) 1 maja 2021 r., ustala się dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy dodatkowy dzień wolny, który przypadać będzie:
2 kwietnia 2021 r.