21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego.

Z tej to okazji, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Słupeckiego wyrażam uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych naszego powiatu, a w szczególności pracowników socjalnych.
Składam serdeczne życzenia i podziękowania za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Dziękuję Państwu za wrażliwość i wyrozumiałość w tej jakże trudnej pracy.

Życzę wielu sukcesów i wytrwałości w rozwiązywaniu codziennych problemów, a w obecnym czasie dużo zdrowia. Dbając o potrzeby innych nie zapominajcie o własnym bezpieczeństwie.

Z wyrazami szacunku

starosta słupecki

Jacek Bartkowiak