Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Słupeckiego

wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku –

I sesja Rady Powiatu Słupeckiego

odbędzie się 23 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 1600

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Proponowany porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
 8. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad