Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 starosty słupeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), za 26 grudnia 2020 r. ustala się dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy dodatkowy dzień wolny, który przypadać będzie 24 grudnia 2020 r.

24 grudnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Słupcy

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.