Największa inwestycja w historii powiatu stała się realna. Chodzi o budowę łącznika między autostradą A2, a Powidzem.
 
Decyzję w tej sprawie, Powiat Słupecki właśnie otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury. Koordynacją działań przy projekcie zajmie się Starostwo Powiatowe, a ściślej – wyspecjalizowana jednostka jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg. Informację przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej – wicestarosta Czesław Dykszak i Michał Klotschke, dyrektor PZD.
 
Najbliższe półtora roku poświęcone będzie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który jest kluczowym dokumentem stanowiącym podstawę do przygotowania oferty przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja ruszy prawdopodobnie wiosną 2025 roku i potrwa przypuszczalnie do końca roku 2027.
Długość nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P wyniesie ok. 17 km. Na mapie zaznaczony został prawdopodobny przebieg planowanego odcinka.