Zapraszamy na bezpłatne badania  pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-67 lat.

Terminy badań.

  1. Spotkanie edukacyjne – 03.06.2019 r. godz. 17:15-19:15 – SALA HERBOWA
  2. Termin pierwszego odbioru próbek – 11.06.2019 r. godz. 12:00-16:00 – SALA HERBOWA
  3. Termin drugiego odbioru próbek – 08.07.2019 r. godz. 16:00-17:00 – SALA HERBOWA

Ze względu na to, że grupa osób, do których jest kierowany projekt to osoby w większości pracujące, proponowane godziny są godzinami popołudniowymi.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na krew utajoną w kale,
  • powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

  • wiek 50-67 lat,
  • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  • wypełnienie ankiety monitorowania,
  • dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Projekt „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowany przez Unię Europejską jest skierowany do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-67 lat. Osoby z tego przedziału wiekowego do roku 2020 nie będą mogły skorzystać z badań finansowanych dotychczas ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.