Dziś (14.07.) ogłoszono listę beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Znalazł się na niej Powiat Słupecki, który we współpracy z lądzkimi salezjanami zrealizuje projekt pn.: Renowacja elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja Biskupa w Lądzie.
 
Kompleks sakralny w Lądzie to historyczno – architektoniczna perła na mapie powiatu słupeckiego.
Kwota dotacji jest maksymalnym dofinansowaniem jakie można było uzyskać programie.
Środki na renowację Pomnika Historii powiat otrzymał dzięki wsparciu Zbigniewa Hoffmanna – Ministra i Posła z Wielkopolski, Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego oraz Kancelarii Premiera.