Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

zwołuje

V sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400

w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2019 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Transmisję można będzie oglądać TUTAJ

i TUTAJ