Powiat Słupecki – to nie tylko urząd starostwa, ale też wszystkie szkoły ponadpodstawowe na naszym terenie, urząd pracy, zarząd dróg, SOSW, dom dzieci i młodzieży Szansa, czy Domy Pomocy Społecznej.
Dlatego ubezpieczenie tych jednostek jest kluczowe.
 
Przez najbliższe trzy lata kompleksowym ubezpieczeniem majątkowym wraz z odpowiedzialnością cywilną oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym dla Powiatu Słupeckiego oraz jednostek organizacyjnych będzie firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 
W starostwie powiatowym w Słupcy doszło do podpisania umowy ubezpieczeniowej, która dotyczy:
 
– ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
– ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
– ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń,
– ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
– obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych,
– ubezpieczenie autocasco,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
-ubezpieczenie assistance.
 
Wykonawca został wybrany w postępowaniu klasycznym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Wartość kompleksowej umowy obowiązującej przez 36 miesięcy to 557 755,08 zł. Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i prezes Uniqa-Konin Tomasz Rachwal uściskiem dłoni przypieczętowali zawartą umowę.