Nigdy dotąd Powiat Słupecki nie pozyskiwał tak ogromnych funduszy zewnętrznych na budowę i remonty dróg, wyposażenie i modernizację szpitala, uatrakcyjnienie kształcenia w szkołach średnich, poprawę bazy materialnej i wyższe płace w domach pomocy społecznej.

Gigantyczne inwestycje w rejonie bazy wojskowej w Powidzu były co prawda planowane już wcześniej, lecz to nam udało się wynegocjować z Ministerstwem Infrastruktury aż 200 milionów zł na budowę nowej sieci drogowej wraz z dostosowaniem do potrzeb transportowych części dróg gminnych. Drogi, które powstają, służyć będą nie tylko potrzebom wojska, ale wszystkim kierowcom, jadącym z północnej części naszego powiatu w kierunku Słupcy, Strzałkowa i autostrady A2.

Dzięki dotacjom z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i współpracy z samorządami gminnymi zakończyliśmy już remonty kilku dróg powiatowych: ul. Sikorskiego w Słupcy (ponad 1 000 000 zł z FDS), drogi z Siernicza Małego w stronę Budzisławia (również ponad 1 000 000 zł z FDS), drogi Strzałkowo – Sierakowo (1 700 000 zł z FDS). Bliski zakończenia jest pierwszy odcinek ścieżki rowerowej Kosewo – Giewartów, na który uzyskaliśmy 1 250 000 zł dotacji z rezerwy budżetowej Premiera. Wiemy już, że ponad 7 000 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych i ponad 5 600 000 zł z ubiegłorocznej dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomoże nam w roku przyszłym wyremontować drogi z Jaroszyna do Lądu, z Młodojewa do Młodojewa Parceli, a także przedłużyć ścieżkę rowerową w Giewartowie, wzdłuż drogi powiatowej. Mamy nadzieję, że kolejna dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwi nam wyremontowanie mostu na Warcie w Lądzie, którego stan techniczny wymaga pilnych działań.

Kończymy rozbudowę szpitala i w najbliższych dniach chcemy przekazać obiekt w użytkowanie SP ZOZ. Podobnie jak mieszkańcy powiatu chcielibyśmy, by nowa część szpitala mogła jak najszybciej służyć pacjentom, ale zdajemy sobie również sprawę ze skali potrzeb, jeśli chodzi o niezbędne wyposażenie. Z kolejnych dotacji Premiera pozyskaliśmy w latach 2019-2020 prawie 2 200 000 zł na nowoczesny sprzęt medyczny (stoły operacyjne, aparat do znieczulania, diatermia, zestawy laparoskopowe), a dodatkowo 400 000 zł na nowy ambulans. Kolejna partia sprzętu medycznego z rezerw państwowych zasiliła nasz szpital w okresie pandemii, gdy pełni on rolę placówki zakaźnej.

Nasze szkoły średnie realizują szereg projektów, na które udało się pozyskać spore fundusze unijne (np. Akademia Kompetencji Zawodowych – prawie 2 800 000 zł). Finalizujemy dwa kolejne projekty oświatowe o wartości ponad 2 500 000 zł. Na potrzeby pomocy społecznej udało nam się pozyskać niemal 1 700 000 zł, które zostały przeznaczone na przeciwdziałanie pandemii, doposażenie DPS-ów i prace remontowe.

Dziękując wszystkim członkom Zarządu za wspólne dwa lata mam nadzieję, że również przyszłoroczne plany, zawarte w projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2021 będziemy z powodzeniem realizować.

Liczę w tej sprawie na dobrą współpracę z Radą Powiatu. Niezależnie od wszystkich różnic łączy nas w moim przekonaniu wspólny cel: dobro mieszkańców naszego powiatu.

Jacek Bartkowiak

starosta słupecki