Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego zwołuje

VIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

 

Sesja odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku. (czwartek) o godzinie  730 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

transmisja TUTAJ