Przez 44 lata była pracownikiem, pielęgniarką, koleżanką, przyjaciółką, podwładną i przełożoną, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Bożena Barej, zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie żegna się z pracą, w której spędziła prawie całe swoje zawodowe życie i odchodzi na emeryturę.
 
Dziś (17.02.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, byłą już panią dyrektor, żegnali współpracownicy z dyrektorem Arturem Cyganem na czele, mieszkańcy DPS, władze samorządowe, w tym starosta Jacek Bartkowiak, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej powiatu i sąsiednich gmin oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń związanych ze Strzałkowem i nie tylko.
 
Było wiele wzruszeń, ciepłych życzeń i morze kwiatów, a także rower, który sprezentowali odchodzącej dyrektor współpracownicy, aby na emeryturze mogła aktywnie spędzać czas.
Starosta Jacek Bartkowiak w imieniu wicestarosty Czesława Dykszaka i Zarządu Powiatu przekazał na ręce Bożeny Barej okolicznościowy list.
 
Życzymy nieustającej radości i realizacji życiowych planów.