50 lat świętowała dzisiaj (13.10.) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupcy – placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Swoim oddziaływaniem obejmuje szkoły i placówki z terenu całego powiatu.
 
Podstawowym zadaniem i misją jednostki jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.
 
Jubileusz półwiecza odbył się w Miejskim Domu Kultury w Słupcy, gdzie starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak przekazali na ręce dyrektor Agnieszki Kiełduckiej okolicznościowy adres. Życzenia popłynęły również od przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Gałana oraz Justyny Lisowskiej – kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego.