50-lecie szkoły imienia Bohaterów Września 1939 w Cieninie Kościelnym to wspaniała uroczystość, podkreślająca jak ważne są szkoły podstawowe dla lokalnych społeczności.
 
W jubileuszu placówki wziął udział Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, który dziękował za wzmacnianie lokalnego patriotyzmu i życzył szkole kolejnych pięćdziesięciu lat kształcenia najmłodszych mieszkańców gminy Słupca.
Udział w uroczystości wzięli także radni powiatowi Bogdan Kukulski i Anna Kusiołek.
 
Wspólnie z samorządowcami gminy Słupca na czele z wójt Grażyną Kazuś i przewodniczącym rady Jerzym Kopczyńskim, przedstawicielem kuratorium oświaty, proboszczem parafii w Cieninie Kościelnym, rodzicami a także społecznością szkolną, składamy życzenia wszystkim uczniom szkoły, by trwali w spełnianiu marzeń i osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce.