Przewodniczący Rady Powiatu

zwołuje

XV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 6 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 1430

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.
  6. Zakończenie obrad.