Przewodniczący Rady zwołuje

XXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 8 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1400  w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
  5. Zakończenie obrad.

transmisja z obrad TUTAJ