Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

zwołuje

XXXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 8 lutego 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1400  w sposób hybrydowy za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie procedowania wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu Słupeckiego.
  3. Zakończenie obrad.