1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

(źródło: https://www.gov.pl)

W 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pod Pomnikiem Wolności w Słupcy hołd poległym złożył starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak wspólnie z władzami miasta oraz mjr Tadeuszem Janasem, przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim. Wiązanki kwiatów złożyli również uczniowie i nauczyciele z powiatowych placówek oświatowych.