Przewodniczący Rady Powiatu

zwołuje

L nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 9 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 1000 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 października 2018 roku.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.