Dziś, 14 kwietnia, 92 urodziny świętuje prof. dr. hab. Zygmunt Wiatrowski. Władze powiatu słupeckiego, a przede wszystkim społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy składają Panu Profesorowi najlepsze życzenia – jeszcze wielu lat w zdrowiu i pomyślności.

prof. dr. hab. Zygmunt Wiatrowski ur. 14 kwietnia 1928 roku w Zagórowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy. Polski pedagog, specjalizujący się w pedagogice pracy. W 1951 roku ukończył studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pracował jako nauczyciel i wizytator, w 1961 roku ukończył w trybie zaocznym studia pedagogiczne. Stopień doktora uzyskał w 1969, a doktora habilitowanego w 1975 roku. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1988 roku. W 1974 roku podjął pracę w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), na tej uczelni pracował do przejścia na emeryturę.

 

foto – uroczystość 90-lecie LO Słupca /11.06.2016/