W związku ze zbliżającą się do nas wielkimi krokami czwartą falą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dyrekcja i personel SPZOZ w Słupcy podjęli wewnętrzną akcję edukacyjną, mającą na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno personelowi, jak i pacjentom placówki. Celem akcji było zaszczepienie wszystkich osób z personelu, które jeszcze nie poddały się szczepieniu p-w COVID-19.

Pierwotnie dość wysoka liczba osób niezaszczepionych w pierwszej turze, wynikająca głównie z faktu przechorowania samej choroby, obecnie zmalała do ledwie kilku procent, i obejmuje głównie ozdrowieńców z wysokim mianem już obecnych przeciwciał.

Obecne, ponad 95% wyszczepienie personelu to efekt wysokiej świadomości załogi co do ogromnego zagrożenia jakim jest choroba COVID-19, co naocznie obserwowaliśmy wśród naszych chorych, będąc szpitalem jednoimiennym.

Najnowsze doniesienia z państw przechodzących obecnie już czwartą falę wykazują, że szczepienie nie chroni niestety przed samym zakażeniem i zachorowaniem na wariant delta w tak wysokim procencie, jak pierwotnie zakładano. Jednakże nadal procent ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby jest wysoki i przekracza 90%! Każdy z nas chce przeżyć ten trudny okres, i to przeżyć tak, by nie zostać inwalidą oddechowym!

Zachęcamy osoby wątpiące czy odkładające szczepienie na później o jak najszybsze zgłoszenie się na szczepienia – czwarta fala może się u nas pojawić lada tydzień, a proces tworzenia odporności potrzebuje kilku tygodni! To jest ten czas!

SP ZOZ SŁUPCA