Dzień Seniora

Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie

25 października 2018 r.
godz. 17:00 do 19:00

„Aktywnie i Bezpiecznie”

Konferencja z udziałem ekspertów ZUS, KRUS, PCPR i Policji

 

25 października 2018 r. (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie,
odbędzie się Konferencja z udziałem ekspertów ZUS, KRUS, PCPR i Policji,
w godzinach od 17:00 do 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Na konferencji wyjaśnimy Państwu, między innymi:

  • jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalno – rentowe,
  • jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,
  • jakie są możliwości przeliczenia emerytury,
  • kto, kiedy może skorzystać z PFRON
  • jakie uprawnienia i przywileje ma osoba z niepełnosprawnością
  • jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej
  • jakich sytuacji unikać aby nie stać się ofiarą przestępstwa

Zapraszamy na dyżur 7.11.2018 r.

7 listopada 2018 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5

dyżur będą pełnić przedstawiciele ZUS, KRUS, PCPR i Policji

Zapraszamy Państwa

Urszula Marcinkowska

p.o. Kierownika Biura Terenowego ZUS w Słupcy