Powiat Słupecki jako partner projektu, zaprasza do udziału w badaniu ankietowym realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz FURIM Institutt z Norwegii.

Celem badania jest przeprowadzenie diagnozy stanu i identyfikacja potrzeb wprowadzenia zmian
w ofercie edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego wynikających z transformacji energetycznej w regionie Wielkopolski Wschodniej.
Badanie jest realizowane w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych, w ramach PROGRAMU EDUKACJA.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety przez przedstawiciela kadry zarządzającej przedsiębiorstwa lub wskazanego pracownika, np. przedstawiciela Działu Kadr.

Dane proszę podać zgodnie ze stanem na dzień badania.

Badanie jest anonimowe, a pozyskane dane ilościowe stanowić będą materiał wejściowy do dalszych dyskusji z szerokim gronem interesariuszy i przyczynią się do opracowania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety w terminie do dnia 10.07.2022.

W przypadku niejasności, wątpliwości pojawiających się podczas wypełniania ankiety prosimy o kontakt z:

  1. Arleta Jaśniewicz (508720994),
  2. Mirosław Żurek (tel. 604629322),
  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ankiety@itee.lukasiewicz.gov.pl i analityk@cwrkdiz-konin.pl

    Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem:

2_ankieta_pracodawcy_Konin_FINAL_03-06-2022 (002)

Ankieta on-line: https://forms.office.com/r/bdH9krduhU