Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw.


W rolnictwie jest to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci.
Wyrażam przekonanie, że szeroka popularyzacja załączonego apelu może przyczynić się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku. Wierzę, że przesłany apel do rolników będzie pomocny w popularyzacji podstawowych zasad, także związanych z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach, a przestrzeganie zaleceń przyczyni się do tego, aby tegoroczne żniwa minęły bezpiecznie.

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

Stanisława Ziółkowska

Apel_2019 _A3

Apel_2019 _A4_str.2

Apel_2019_ A4 _str.1