APEL

STAROSTY SŁUPECKIEGO

DO ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU SUSZY

 

W związku z trwającymi naborami wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku tegorocznej suszy apeluję do wszystkich rolników, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawach polowych o niezwłoczne składanie stosownych wniosków do właściwych urzędów gmin.

Jednocześnie informuję, że Gminna Komisja do szacowania zakresu wysokości szkód w danym gospodarstwie rolnym musi dokonać oszacowania strat w uprawach rolnych przed ich zbiorem. Uprawy zgłoszone po zbiorze nie będą szacowane.

Przypominam także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.

Druki wniosków oraz wykaz niezbędnych załączników dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych gmin z terenu powiatu słupeckiego.

 

Wicestarosta Słupecki

/-/ Czesław Dykszak