Słupeckie obchody Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu

Siedem zniczy symbolizujących światła menory zapłonęło dzisiaj (27.01.) przed budynkiem dawnej Synagogi przy ul. Bóźniczej w Słupcy. Po raz trzynasty Muzeum Regionalne we współpracy z parafią pw. Św. Wawrzyńca oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych zorganizowało lokalne obchody Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Wziął w nich również udział starosta Jacek Bartkowiak.
 
Centralne uroczystości ekumeniczne odbyły się 17 stycznia w Siedlcach pod hasłem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”. Dzień Judaizmu jest bowiem świętem obchodzonym w Kościele Katolickim, które zostało ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku. „Bez znajomości judaizmu nie zrozumiemy chrześcijaństwa” – te słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia, przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem wypowiedziane w Siedlcach, wybrzmiały również podczas słupeckich uroczystości.
 
Zapalaniu zniczy przez młodzież szkolną towarzyszyła modlitwa o pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie, ale także o umiejętność bycia razem pomimo różnic, o szukanie tego co nas łączy, a nie dzieli. Modlitwę poprowadził ks. Maciej Sławinowski ze słupeckiego „Wawrzyńca”.
 
Ostatnim akcentem obchodów pod budynkiem dawnej Synagogi było wspólne odczytanie „Pieśni Miriam” z Księgi Wyjścia. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli ZSE, gdzie zaplanowano spotkanie z Bartłomiejem Grzanką – kierownikiem Muzeum Byłego obozu niemieckiego Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, który przybliżył tragiczną historię pierwszego obozu zagłady, na zajętych przez okupanta niemieckiego, ziemiach polskich.
 

Koszulka SKP dla starosty

Koszulka SKP Słupca trafiła dziś (27.01.) do starosty Jacka Bartkowiaka dzięki uprzejmości Zarządu Słupeckiego Klubu Sportowego.
 
Upominek podarowali przedstawiciele władz klubu – Mirosław Bednarowicz i Wiesław Banasiak, którzy podobny prezent ufundowali również jednemu z dawnych mieszkańców powiatu, obecnie mieszkającemu w innym zakątku kraju. Mężczyzna nadal pielęgnuje związki z naszym regionem i za pośrednictwem starosty zwrócił się z prośbą o przekazanie pamiątki.
 
 

Starosta odwiedził Powiatowy Urząd Pracy

W przypadające dziś (27.01.) święto Publicznych Służb Zatrudnienia starosta Jacek Bartkowiak odwiedził Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Symboliczną wiązankę kwiatów z życzeniami dla pracowników przekazał wicedyrektor PUP Emilii Sulkowskiej.
 
Dzień Publicznych Służb Zatrudnienia ustanowiony został na mocy przepisu znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2010 roku. Święto, swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.
 
Podczas wizyty starosta w towarzystwie dyrektora PUP Mirosława Chudzińskiego i wicedyrektor Emilii Sulkowskiej odwiedził wszystkie stanowiska pracy, składając życzenia pracownikom, którzy codziennie świadczą kompleksową pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.
 
W przyszłym roku minie 30 lat od momentu przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy do obecnej lokalizacji. Wcześniej siedziba PUP znajdowała się w budynku, w którym obecnie mieści się m.in. redakcja „Gazety Słupeckiej”.
 

„Dla nas żyjących obowiązkiem jest pamiętać” – Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Zagórowie

Hołd pamięci ofiarom nazistowskiej zagłady oddali dzisiaj (26.01.) w Zagórowie przedstawiciele samorządów powiatowego – starosta Jacek Bartkowiak i gminnego – burmistrz Roman Kulterman z przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Sikorskim, a także szkół, instytucji publicznych, duchowieństwa i mieszkańcy Zagórowa. Po raz szósty obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Co roku uroczystość odbywa się w miejscu, w którym przed wojną znajdowała się synagoga. Miasto zamieszkiwało około 600 Żydów, stanowiących ok. 15% ówczesnej populacji Zagórowa. Większość zginęła jesienią 1941 roku w lesie niedaleko Kazimierza Biskupiego na skutek likwidacji zagórowskiego getta. Pamięć o ofiarach i dawnych mieszkańcach podtrzymuje m.in. poprzez coroczną organizację uroczystego apelu, dyrektor Łukasz Parus z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. W dzisiejszym wystąpieniu „Pamięć o Holokauście jako lekcja człowieczeństwa” wzywał: „(…) Dla nas żyjących, obowiązkiem jest pamiętać, ale również wyciągać wnioski. Stawiamy sobie niekiedy pytanie, czy ludzkość wyciąga wnioski. Szybko pada odpowiedź przecząca, choćby w kontekście wojen, które były i… niestety, cały czas mają miejsce. To napawa smutkiem (…)”. Zwracał również uwagę na wartości, którym powinniśmy być wierni jak: miłość, przyjaźń, dobro, godność, równość, szacunek, empatia, dialog.

Częścią uroczystego apelu była również wspólna modlitwa Chrześcijan i Żydów za Ofiary Zagłady, którą odmówili: ks. Witold Zieliński, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie, pastor Waldemar Wunsz, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Koninie i dr Paweł Mazur z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu.

Pod tablicą upamiętniającą pomordowanych zagórowskich Żydów złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. Apel uświetnił występ muzyczny przygotowany przez Daniela Słowińskiego, nauczyciela miejscowej Szkoły Podstawowej i Zuzannę Wilczyńską z Liceum Ogólnokształcącego ZSOiZ w Zagórowie.  

     

Bony edukacyjne na studia w poznańskiej uczelni

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała dwa bony edukacyjne dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu słupeckiego o łącznej wartości 60 000 zł. Można za nie sfinansować czesne na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych poznańskiej uczelni.
 
Bony przekazała starostom powiatu – Magdalena Górska, założycielka WSHiU w Poznaniu.
 
To interesująca propozycja dla uczniów, którzy chcieliby studiować w Wyższej Szkole Handlu i Usług, która kształci kadry na takich kierunkach, jak: ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, bezpieczeństwo narodowe, turystyka, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 28.03.23 r. w Szpitalu w Słupcy na ul. Traugutta 7.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8180 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

– telefonicznie: 503 075 095

– e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

Spotkanie noworoczne Zarządu Powiatu

Po latach przerwy w Starostwie Powiatowym w Słupcy reaktywowana została tradycja spotkań noworocznych, które są okazją do podsumowania minionego roku i nakreślenia perspektyw na rok bieżący. Wczoraj (23.01.) w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło się spotkanie zainicjowane przez starostę Jacka Bartkowiaka.

Syntetyczny bilans ubiegłorocznej działalności powiatu wybrzmiał zarówno z ust starosty, jak i w postaci projekcji filmowej podsumowującej inwestycje przeprowadzone w 2022 roku, a także te, które realizowane będą w roku bieżącym. Przede wszystkim jednak, noworoczne spotkanie miało na celu podziękowanie przedstawicielom podmiotów współpracujących z samorządem w różnych obszarach życia społecznego.

Za wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez powiat w ubiegłym roku wyróżnieni zostali:

Zbigniew Hoffmann – minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych;

Marcin Zaorski – dyrektor Grupy Kontraktów BUDIMEX SA;

Piotr Grabia – dyrektor Rejonu Dystrybucji ENERGA OPERATOR w Koninie;

Paweł Łusiarczyk – dyrektor zarządzający KONSPOL Holding oddział w Słupcy;

Lidia Dobersztyn – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy;

Tadeusz Krotoszyński – Prezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie;

Jakub Słowiński – współwłaściciel firmy OKNA SŁOWIŃSCY w Słupcy;

Piotr Borowski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie.

Wyróżnienie honorowe starosty i wicestarosty otrzymał st. strażak Arkadiusz Wojtkowiak, który będąc poza służbą, uratował wspólnie ze świadkami zdarzenia, życie mężczyzny poszkodowanego w wypadku drogowym.

Spotkanie noworoczne uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Słupcy.

160. rocznica Powstania Styczniowego – odsłonięcie muralu inauguruje obchody powiatowe

Inauguracja obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego już za nami. Złożeniem zniczy na grobach powstańców spoczywających na słupeckiej nekropolii, mszą świętą i odsłonięciem muralu na budynku Zespołu Szkół Zawodowych, rozpoczynamy w powiecie cykl wydarzeń związanych z tym największym zrywem niepodległościowym. Nad całokształtem obchodów czuwa komitet organizacyjny, któremu przewodniczy starosta Jacek Bartkowiak.
 
W kolejnych miesiącach czekają nas kolejne akcenty upamiętniające Powstanie, które pomimo ostatecznej klęski, osiągnęło długofalowe cele polityczne.
 
Jednym z nich jest pamięć, która ożywiała nastroje patriotyczne kolejnych pokoleń, co pół wieku później przyczyniło się do odzyskania niepodległości.
 

OSP Trąbczyn włączona do KSRG

„Bezpieczeństwo publiczne to fundament naszego społeczeństwa” mówił minister Zbigniew Hoffmann podczas dzisiejszej (20.01) uroczystości w Trąbczynie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Trąbczyn została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To ważny moment dla druhów z OSP, dla całej gminy Zagórów jak i całego powiatu słupeckiego. Wraz z tym wzrasta bowiem poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W uroczystości wzięli również udział m.in. Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski, starosta Jacek Bartkowiak, poseł Zbigniew Dolata oraz samorządowcy z gminy Zagórów.

Druhom z Trąbczyna życzymy przede wszystkim bezpiecznej służby i tylu powrotów, ilu wyjazdów.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Starosta Powiatu Słupeckiego zaprasza na:

 Spotkanie z Organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Słupeckiego

Termin i miejsce: 25 stycznia 2023 r. (środa), godzina 12:00 -14:00 –  Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Tematyka spotkania:

  1. Otwarcie i powitanie przez Starostę Słupeckiego Pana Jacka Bartkowiaka.
  2. Informacja o funkcjonowaniu Organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Słupeckiego.
  3. Wnioski ze współpracy z Organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w Otwartych konkursach ofert oraz tzw. ,,Grantach’’ w latach 2020 – 2022.
  4. Omówienie rocznego Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
  5. Dyskusja, pytania,  wnioski do współpracy na kolejne lata.
  6. Podsumowanie i zamknięcie spotkania