Ruszył przetarg na przebudowę drogi w Mieczownicy

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił kolejny przetarg na przebudowę drogi. Tym razem będzie to odcinek w ciągu drogi powiatowej nr 3054P w miejscowości Mieczownica.

Przyjęte parametry techniczne dla przebudowywanego fragmentu to: szerokość pasa ruchu: 3,00 – 4,00 m (istniejąca).
Łączna długość wyniesie 834,30m.

W zakresie prac zaplanowano:
− ułożenie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego,
− ułożenie warstwy ścieralnej jezdni,
− wykonanie frezowania profilującego jezdni o śr. gr. 3 cm,
− wykonanie remontu poboczy mieszanki gliniasto – żwirowej,
− remont istniejących zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm,
− wykonanie regulacji wysokościowej krawężników najazdowych,
− wykonanie remontu elementów ulic (krawężniki, obrzeża, oporniki),
− wykonanie obsiania mieszanką traw opasek oraz skarp o pochyleniu 1:1,5
− wykonanie remontu studni wpustowych kanalizacji deszczowej,
− odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego.

 

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice. 

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice. 
Łączna długość przebudowywanego odcinka wyniesie 1572,75m. Termin składania ofert upływa 2 czerwca o godz. 9:00.

Parametry techniczne jakie uzyska nowa droga to pas ruchu o szerokości 3,00 m, szerokość poboczy – 1,00 m, szerokość chodnika – 2,00 m.

Zakres robót obejmie:
– częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
– rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów utwardzonych wraz z podbudowami,
– frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
– rozbiórkę elementów organizacji ruchu i BRD,
– wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych bitumicznych wraz z podbudowami,
– wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki i obrzeża), wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD,
– wykonanie elementów odwodnienia drogi (wpusty, przykanaliki, kolektor, studnie rewizyjne).

 

Czasowa zmiana organizacji ruchu na moście w Lądzie

INFORMACJA O WPROWADZENIU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3090P W MIEJSCOWOŚCI LĄD

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach informuje, że od dnia 23 maja 2022 r. rozpoczynają się prace przy przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w miejscowości Ląd. W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wprowadzony zostanie na długości ok. 230 m ruch wahadłowy. Ruch aut sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to koniec 2022 r.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA I PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI

Prace na drogach idą pełną parą

Najnowszy raport z placu budowy dróg pod Powidzem, gdzie sytuacja zmienia się z każdym dniem. Niedługo zostaną one udostępnione dla kierowców. Szerokie arterie łączą już Niezgodę z Kochowem i rondem koło Giewartowa, postępują prace przy budowie kolejnego ronda przed wjazdem do Powidza od strony Strzałkowa.

XVIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – program

PLAGI I MEDYCYNA

Program XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Sobota, 4 czerwca 2022 r.

 

OSADA SŁOWIAŃSKA

10:00 – Rozpoczęcie Festiwalu (na scenie)

10:00-21:00 – W Osadzie słowiańskiej: warsztaty rzemieślników, kramy kupieckie, potyczki wojów, codzienna krzątanina                        oraz rozmaite sceny z życia dawnych Słowian

10:00-14:00 – Wystawa „Motyle bez granic” Rafała Śniegockiego (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

10:00-14:00 – Stoisko edukacyjne Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (przed głównym wejściem
                     do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej)

10:00-20:00 – Rodzinne warsztaty garncarskie Pawła Nowińskiego

10:00-11:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                               Przyrodniczej)

10:30-11:30 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

11:00-12:00 – Warsztaty kowalskie dla dzieci w wykonaniu grupy Swarożyc

12:00-18:00 – Archeologiczna piaskownica dla dzieci przygotowana przez Muzeum Archeologiczne
                     w Poznaniu

12:00-13:00 – „Plaga inwazji w świecie przyrody” – wykład popularnonaukowy Doroty Kinast (Ośrodek Edukacji                                      Przyrodniczej)

12:00-16:00 – „Jak zrobić ocet siedmiu złodziei” – gra terenowa dla dzieci i ich rodzin przygotowana przez Muzeum                              Archeologiczne w Poznaniu

12:00-13:00 – Warsztaty tkackie „Od owieczki do niteczki” – w wykonaniu grupy Swarożyc

12:30-13:30 – Inscenizacja procesów oraz metod leczniczych w wykonaniu Pracowni Alchemika

13:30-14:30 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

13:30-14:30 – Turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego

14:00-16:00 – Wyprawa do grodziska wczesnośredniowiecznego na „Rydlowej Górze” (zbiórka przy scenie)

15:30-16:00 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

16:00-17:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                              Przyrodniczej)

16:30-17:00 – Powitanie gości (na scenie)

17:00-18:00 – „Bitwa o Ląd”  – inscenizacja walk wczesnośredniowiecznych

18:00-19:00 – Koncert zespołu Góra Trolla

19:00-20:00 – Koncert zespołu Dziwoludy

20:00-21:00 – Koncert zespołu Żywiołak

KLASZTOR

10:00-19:00 – Plagi i medycyna: pracownia alchemika, prezentacja metod destylacji, składników lekarstw
                      i kadzideł, strojów ochronnych i dawnych metod odkażania, rekonstrukcja staropolskiego szpitala

10:00-19:00 – Stoisko edukacyjne Rezerwatu Archeologicznego Genius loci: quiz o ludzkim ciele, modele szkieletów,                              obserwacje struktury nasion i owoców pod mikroskopem, średniowieczne rośliny medyczne, słowiański zielnik

10:00-19:00 – „Od morowego powietrza…” – wystawa archeologiczna Magdaleny Poklewskiej-Koziełł (Galeria)

10:00-19:00 – W obozie średniowiecznych rycerzy: strzelanie z łuku, rzut oszczepem i toporem, warsztaty walki mieczem
                     długim, walki z rycerzem, pokazy średniowiecznej broni palnej, gry i zabawy dla dzieci (park przy Kościele                       pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

10:00-19:00 – Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (o każdej pełnej godzinie, zbiórka pod klasztorem)

10:00-12:00 – „Apteczka mnicha i dawne sposoby na zdrowie”  – warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez                            Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (zachodni krużganek klasztoru)

13:00-16:00 – Wykłady popularnonaukowe (Sala Opacka):

•          Od Powietrza Zachowaj Nas Panie…- epidemie w dawnej Polsce (Adam Krawiec)

•          Działalność lecznicza joannitów na ziemiach polskich w średniowieczu (Kamil Wasilkiewicz)

•          Życie i śmierć w wielkopolskim mieście podczas epidemii dżumy (na przykładzie Wągrowca w XVI
          -XVIII w.)
(Marcin Moeglich)

12:00-14:00 – Spotkanie z muzyką dawną – Henryk Kasperczak z Akademii Muzycznej w Poznaniu (w kapitularzu)

14:30 – Pokazy uzbrojenia średniowiecznych rycerzy (park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny
            i św. Mikołaja)

19:00 – „Muzyka w czasach zarazy” koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Ensemble del passato (kościół pw. św.               Mikołaja)


Niedziela, 5 czerwca 2022 r.

OSADA SŁOWIAŃSKA

10:00-17:00 – W Osadzie słowiańskiej: warsztaty rzemieślników, kramy kupieckie, potyczki wojów, codzienna krzątanina                        oraz rozmaite sceny z życia dawnych Słowian

10:00-14:00 – Stoisko edukacyjne Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (przed głównym wejściem
                      do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej)

10:00-14:00 – Wystawa „Motyle bez granic” Rafała Śniegockiego (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

10:00-11:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                                Przyrodniczej)

10:00-17:00 – Rodzinne warsztaty garncarskie Pawła Nowińskiego

10:30-12:00 – Turniej piątek

11:00-12:00 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

12:00-17:00 – Archeologiczna piaskownica przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

12:00-14:00 – Wykłady popularnonaukowe (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej):

• Archeologia i antropologia o chorobach w przeszłości (Anna i Jacek Wrzesińscy)

• Wielkopolanin wobec zarazy – dorobek medyczny księdza Marcina z Kłecka (Michał Szymański)

12:00-13:00 – Konkurs na najlepszą rekonstrukcję stroju (na scenie)

12:00-16:00 – „Jak zrobić ocet siedmiu złodziei” – gra terenowa dla dzieci i ich rodzin przygotowana przez Muzeum                              Archeologiczne w Poznaniu

13:00-14:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                              Przyrodniczej)

14:00 – Wyprawa do grodziska wczesnośredniowiecznego na „Rydlowej Górze” (zbiórka przy scenie)

14:00-15:00 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

15:00-16:00 – Objawy choroby – pokaz charakteryzacji historycznej z objaśnieniem w wykonaniu Pracowni Alchemika                            (scena)

16:00 – „O Królu Kraku i Smoku Wawelskim”  – widowisko dla dzieci w wykonaniu grupy Swarożyc

17:00 – Zakończenie Festiwalu

KLASZTOR

10:00-17:00 – Plagi i medycyna: pracownia alchemika, prezentacja metod destylacji, składników lekarstw
                      i kadzideł, strojów ochronnych i dawnych metod odkażania, rekonstrukcja staropolskiego szpitala

10:00-17:00 – Stoisko edukacyjne Rezerwatu Archeologicznego Genius loci: quiz o ludzkim ciele, modele szkieletów,                              obserwacje struktury nasion i owoców pod mikroskopem, średniowieczne rośliny medyczne, słowiański                          zielnik

10:00-17:00 – „Od morowego powietrza…” – wystawa archeologiczna Magdaleny Poklewskiej -Koziełł (Galeria)

10:00-17:00 – W obozie średniowiecznych rycerzy: strzelanie z łuku, rzut oszczepem i toporem, warsztaty walki mieczem długim, walki z rycerzem, pokazy średniowiecznej broni palnej, gry i zabawy dla dzieci (park przy Kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

10:00-17:00 – Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (o każdej pełnej godzinie, zbiórka pod klasztorem)

10:00-12:00 – „Apteczka mnicha i dawne sposoby na zdrowie”  – warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez                            Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (zachodni krużganek klasztoru)

13:00 – Pokazy uzbrojenia średniowiecznych rycerzy (park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

15:00 – „Przepowiednie i przestrogi” koncert pieśni tradycyjnych w wykonaniu Kurkowicz/Braszak (kościół pw. św.                         Mikołaja)

Kolejny przetarg na renowację cmentarza jenieckiego na Łężcu

Powiat ogłosił postępowanie na realizację robót budowlanych na terenie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łężec.
 
Ogłoszenie dotyczy I Etapu prac polegającego na wykonaniu ogrodzenia cmentarza w formie murowanej z kamienia polnego wraz montażem dwóch bram w technologii żelbetowej.
 
Cmentarz jeńców pruskich z okresu I wojny światowej (lata 1915 -1918), jeńców polskich z okresu wojny polsko-ukraińskiej i z okresu wojny polsko-bolszewickiej (lata 1919 -1921) oraz osób internowanych (lata 1921-1924) położony w miejscowości Łężec, wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
 
Koncepcję plastyczną zagospodarowania przestrzeni cmentarza jeńców i internowanych z obozu Strzałkowo opracowała dr hab. prof. UAP Konstancja Pleskaczyńska.
 
 

Powiat podpisał program wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W kwietniu 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Słupeckim podpisane zostało porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadania 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Zapisy zawarte w Porozumieniu umożliwiają Skarbowi Państwa przekazanie w pięciu transzach dotacji celowej w łącznej wysokości 536.514,00 zł (w latach 2022 – 2026). W ramach dotacji sfinansowane zostanie:

  • organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w formach i na warunkach określonych w przepisach prawa), w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka,
  • realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, a także obsługi administracyjno-technicznej.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka. Rodzicom/ opiekunom udzielane jest wsparcie w zakresie przekazywania informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka, wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy oraz jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru do projektu znaleźć można na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy: http://www.soswslupca.pl/?rzadowy-program-za-zyciem,259

LO podpisze umowę patronacką z Politechniką Poznańską

Słupeckie Liceum Ogólnokształcące podpisze umowę patronacką z Politechniką Poznańską.
Na zaproszenie starosty słupeckiego i dyrektora miejscowego LO, pod koniec kwietnia (29.04.) gościła w Słupcy dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej.
 
W starostwie odbyło się spotkanie intencyjne, podczas którego omawiano perspektywy współpracy Liceum Ogólnokształcącego i Politechniki Poznańskiej w zakresie możliwości korzystania z bazy naukowej i dydaktycznej PP przez uczniów klas matematycznych i pozostałych LO. Omawiano także możliwości tworzenia klas patronackich, wyjazdów uczniów na zajęcia i wykłady do Poznania oraz przyjazdu wykładowców z PP do Słupcy.
 
Starosta Jacek Bartkowiak podkreślił zaangażowanie Powiatu Słupeckiego w uatrakcyjnianie pracy szkół w porozumieniu z uczelniami. Podpisanie formalnej umowy nastąpi prawdopodobnie w kolejnym roku szkolnym. Po zakończonym spotkaniu Prorektor Agnieszka Misztal wzięła udział w uroczystości Dnia Absolwenta w LO.
Warto zauważyć że Pani Profesor jest absolwentką słupeckiego „ogólniaka”. To już pewna tradycja, były Rektor Politechniki Poznańskiej prof.dr.hab. Jerzy Dembczyński także kończył LO w Słupcy.