Walne Stowarzyszenia A2 Wielkopolska

Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak uczestniczył dziś (19.10.) w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska, które odbyło się w Starym Mieście k. Konina.

Stowarzyszenie skupia gminy położone wzdłuż autostrady A2, a jego celem jest promocja regionów dla pozyskania inwestorów.

Dzisiejsze zgromadzenie wybrało nowy zarząd, którego starosta Jacek Bartkowiak został członkiem. Prezesem ponownie wybrano wicestarostę wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, w komisji rewizyjnej zasiądzie natomiast Artur Miętkiewicz, wójt Gminy Lądek. Funkcję skarbnika pełnił będzie gospodarz dzisiejszego zebrania – Dariusz Puchała, wójt Gminy Stare Miasto.

Podczas spotkania omówiono m.in. wspólne działania promocyjne na lata 2022 – 2023.  

Bażanty trafiły do kół łowieckich

566 sztuk bażantów trafiło w ubiegły piątek (15.10.) do kół łowieckich gospodarujących na terenie powiatu słupeckiego.

W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierzyny łownej w lasach powiatu słupeckiego, na terenie Szkółki Leśnej Powidz rozdysponowano między 15 kół łowieckich 566 szt. bażantów. Przekazania młodych ptaków dokonał wicestarosa Czesław Dykszak, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Henryk Tylman oraz radni powiatowi – Stefan Zieliński i Jerzy Orchowski.

Przed dokonaniem podziału bażancich kur i kogutów miało miejsce widowiskowe wypuszczenie ptaków w łowisko.

Tereny leśne powiatu słupeckiego, wskutek działalności restytucyjnej, osiągają coraz wyższy poziom występowania gatunków, które uchodziły do niedawna za zagrożone. Wynika to z dużej troski i znajomości problemu, nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych łowiectwem, lecz także pracowników samorządowych. Nieodpłatna pomoc ze strony starostwa na zasiedlanie bażantów na terenach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego bytowania trwa nieprzerwalnie od 2005 r. Dotychczas zakupiono ponad 5 250 szt. bażantów i 840 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 157 tys. zł.

Fot. Jerzy Orchowski

Przekazanie obrazów i Dzień Edukacji Narodowej w liceum

Kolekcja pięćdziesięciu obrazów autorstwa słupczanina Józefa Ostrowskiego, nauczyciela, fotografa i malarza z zamiłowania została przekazana przez rodzinę nieżyjącego już artysty Liceum Ogólnokształcącemu w Słupcy. Akt darowizny podpisali syn malarza Zbigniew Ostrowski oraz dyrektor LO Tadeusz Raczkowski.

Józef Ostrowski (1916 – 2007) był absolwentem Publicznej Szkoły Powszechnej im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz tutejszego Seminarium Nauczycielskiego. Przez 40 lat prowadził w Słupcy zakład fotograficzny, w wolnych chwilach pasjami malował. Pozostały po nim obrazy, na których uwieczniał krajobrazy, martwą naturę, sceny batalistyczne, a także architekturę miasta, w którym żył. Artystyczną spuściznę autor skrzętnie gromadził i przechowywał, a po jego śmierci czyniła to rodzina. W miniony piątek (15.10.), aktem darowizny, kolekcja dzieł lokalnego malarza została przekazana słupeckiemu Liceum Ogólnokształcącemu przez syna Zbigniewa. W uroczystości wzięli również udział wnukowie Józefa Ostrowskiego. Obrazy eksponowane są w budynku LO na trzecim piętrze.

Uroczystość przekazania kolekcji połączona była z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, podczas których uhonorowano nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego oraz pracowników administracji i obsługi. Akademię zwieńczył montaż artystyczny uczniów liceum pod kierownictwem polonistki Anny Halaby. 

Starostę Powiatu jako przedstawiciela organu prowadzącego reprezentowała Anita Kubicka, kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Anna Halaba,
 2. Marzena Wojtkowiak
 3. Jolanta Biadasz
 4. Anna Zielińska
 5. Władysław Radliński

Nagrody za ofiarną pracę dla pracowników administracji i obsługi:

 1. Alina Neumann
 2. Waldemar Stefański

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słupcy świętował dziś (15.10.) Dzień Edukacji Narodowej.

Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni zostali wyróżnieni przez dyrektor placówki Annę Mydłowską. Życzenia złożył również wicestarosta Czesław Dykszak oraz kierownik Wydziału Oświaty i Promocji starostwa – Anita Kubicka. Uroczystość została uświetniona barwnym występem artystycznym w wykonaniu uczniów i nauczycieli ośrodka.

 Nagrody z okazji DEN w SOSW w Słupcy

               Wyróżnieni nauczyciele:

 1. Dorota Lewandowska
 2. Ewa Kierzek-Gulczyńska               
 3. Joanna Grzempka
 4. Agnieszka Dębska                                           
 5. Katarzyna Siwińska
 6. Marlena Szplet
 7. Izabela Romańska
 8. Magdalena Adamczyk
 9. Magdalena Małysz                                            
 10. Adrian Adamczyk
 11. Anna Stoińska                                           
 12. Anna Błażejewska                                                          
 13. Anna Czajkowska

 Wyróżnieni pracownicy niepedagogiczni:

 1. Barbara Tomczak
 2. Iwona Jarecka
 3. Elżbieta Pirucka
 4. Arleta Jurgielewicz
 5. Barbara Kubaszewska
 6. Ewa Muszyńska-Wiatrowska
 7. Andrzej Janus
 8. Halina Jarząbek
 9. Jadwiga Matyjaszek

 

Dzień Nauczyciela i jubileusz w Strzałkowie

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie odbyła się dziś (14.10.) uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody połączone były z jubileuszem 45-lecia istnienia placówki, której historia rozpoczęła się w 1976 roku.

Początkowo funkcjonowała jako Powiatowa Szkoła Rolnicza, a od 1977 roku jako Zespół Szkół Rolniczych w Strzałkowie. W 2002 r. placówkę przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, by w 2015 r., wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, utworzyć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co umożliwiło poszerzenie oferty edukacyjnej.

Podczas dzisiejszej uroczystości nauczycielom przyznano nagrody starosty słupeckiego i dyrektora szkoły.

Nagroda  Starosty Powiatu Słupeckiego:

 • Tadeusz Raczkowski – dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 • Monika Tykwa – nauczyciel Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 • Anna Mydłowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy
 • Monika Majewska nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy
 • Renata Piotrowska – Woźniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
 • Arleta Szustakiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy
 • Agnieszka Narożna – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy
 • Magdalena Wojnicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • Joanna Wawrzon – nauczyciel CKZiU w Strzałkowie
 • Monika Wolniakowska – nauczyciel CKZiU w Strzałkowie

Nagroda dyrektora szkoły:

 • Ewa Radlińska
 • Marcin Górski
 • Karolina Kubacka- Jaśkowiak
 • Urszula Ławniczak
 • Anna Kurniewicz
 • Wioletta Kuchcińska
 • Jan Ławniczak

Wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzymy wszystkiego najlepszego i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Pierwsza warstwa asfaltu na odcinku Niezgoda – Powidz

Nieprzerwanie trwają prace przy budowie nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Niezgoda – Kochowo.
 
Dziś (13.10.) postęp prowadzonych prac sprawdzali starostowie Powiatu Słupeckiego – Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak w towarzystwie inżyniera nadzoru inwestorskiego Mariusza Kluczyka oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Michała Klotschke.
 
Obecnie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z tzw. „betonką” kładziona jest pierwsza warstwa masy bitumicznej zwana wiążącą o grubości 10 cm. Następnym etapem będzie położenie 8-centymetrowej warstwy wyrównawczej i na końcu 4-centymetrowej warstwy ścieralnej. Ostatni etap nie nastąpi jednak wcześniej niż wiosną przyszłego roku.
 
Przypomnijmy, że wizytowana dziś droga należy do kategorii dróg o znaczeniu obronnym. Jej parametry muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO.