Postępowanie w przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierząt dzikich

Postępowanie w przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierząt dzikich – dotyczy terenów wolnych od chorób zakaźnych zwierząt:

– pod żadnym pozorem nie dotykać zwierząt,

– zachować bezpieczną odległość,

– umożliwić zwierzęciu swobodne opuszczanie terenu zabudowanego,

– w wyjątkowych sytuacjach przy zachowaniu środków ostrożności wypłoszyć zwierzę np. sygnałem dźwiękowym,

– w sytuacji gdy zwierzę jest słabe, osowiałe, wykazuje objawy chorobowe zgłosić do burmistrz lub wójta w celu przekazania tego zgłoszenia lek. wet. Mariuszowi Witkowskiemu, z którym Związek Gminy Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę,

– w sytuacji gdy zwierzę opuści teren zabudowany, można zgłosić taki fakt właściwemu terytorialnie myśliwemu w celu odstrzelenia zwierzęcia.

Podpisano umowę na drogę Słupca – Zagórów

W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisana została dziś (04.05.) umowa na przebudowę drogi powiatowej 3090P na odcinku Słupca – Zagórów.

W obecności Jacek Bartkowiak – starosta słupecki i wicestarosty Czesława Dykszaka dokument parafował Michał Klotschke, dyrektor PZD oraz wykonawca Marek Begier z firmy Transbruk z Nekli, która wygrała postępowanie przetargowe. Nadzór inwestorski nad zadaniem będzie sprawować w imieniu powiatu firma CAMINO z Lubonia, którą reprezentował właściciel Mariusz Kluczyk.

Wspomniana przebudowa obejmie dwa fragmenty drogi tj.: odcinek Słupca (granica gminy) – Jaroszyn oraz odcinek od drogi wojewódzkiej nr 467 do mostu w miejscowości Ląd.

Wykonawca ma na realizację inwestycji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Kominiarz odwiedził maturzystów

Maturzyści! Szczęścia na rozpoczynających się egzaminach życzy Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i nasz kominiarski mistrz Piotr Kałużny. Połamania długopisów…
A na szczęście, nasi maturzyści dostali dziś (04.05.) prawdziwe kominiarskie guziki.
 
Starosta odwiedził Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Zawodowych.
 

Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Święto Konstytucji 3 Maja w powiecie słupeckim

„Wyciągajmy wnioski z Konstytucji 3 Maja. Niech ta wolność, o którą wiele razy musieli się upominać nasi przodkowie przynosi nam dumę i radość. Niech ta wolność będzie naszym obowiązkiem, bo tylko razem – możemy stworzyć wspaniałą ojczyznę. Tą dużą o imieniu Polska. I tą małą, naszą powiatową, w której codziennie zasypiamy i budzimy się, wolni, bezpieczni, dzięki wolności, dzięki naszej tożsamości i dzięki tym którym słowo wolność równało się słowu – Polska” – tymi słowami Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki zwrócił się do mieszkańców powiatu podczas dzisiejszej (03.05.) uroczystości upamiętniającej 232. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji.

Starosta wziął osobisty udział w uroczystościach trzeciomajowych wspólnie z mieszkańcami Słupcy, Zagórowa, Lądku i Strzałkowa. 

Więcej zdjęć w galerii na profilu Powiatu Słupeckiego na FB.

Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Starostwo zakupiło model do samobadania piersi

Regularne samobadanie piersi to niezwykle ważny element w profilaktyce raka piersi, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce.

Aby wspierać edukację prozdrowotną i budować świadomość społeczną wokół korzyści płynących z samokontroli, Starostwo Powiatowe w Słupcy zakupiło model do samobadania piersi, który służył będzie do szkoleń z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi.

Dziś (27.04.) w starostwie Jacek Bartkowiak – starosta słupecki, wicestarosta Czesław Dykszak wspólnie z urzędnikami Wydziału Spraw Społecznych – Andrzejem Grzeszczakiem i Pawłem Wiśniewskim, przekazali fantom na ręce Katarzyny Wysockiej, szefowej słupeckiego Sanepidu.

To właśnie ta placówka wykorzystywać będzie model w ramach prowadzonych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Wspomniany model jest realistycznym odlewem trzech różnych kobiecych piersi. W dwóch z nich przedstawione są guzy łagodne i złośliwe w różnych stadiach rozwoju. Trzecia pierś przedstawiona jest jako zdrowa i służy do porównania.

Konsultacje społeczne dla rozbudowy i budowy drogi powiatowej

Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o rozpoczęciu prac nad realizacją nowej inwestycji na sieci dróg powiatowych.

Rozbudowywana droga powiatowa 3040P na odcinku Niezgoda-Sierakowo i budowany nowy odcinek drogi powiatowej Sierakowo – DW466 w całości będą stanowić drogę dojazdową do Autostrady A2. Powstały dwa warianty inwestycyjne, które swój początek mają w rejonie m. Niezgoda, a koniec na drodze wojewódzkiej nr 466. Rozwiązania szczegółowo omówione zostaną na konsultacjach społecznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie – w dniu 8 maja o godz. 18.00 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

Planowane zadanie to kontynuacja inwestycji na sieci dróg powiatowych w rejonie lotniska wojskowego w Powidzu. Budowane obecnie drogi, jak i ta planowana, to drogi publiczne – powiatowe, które służyć będą i zagwarantują sprawne przemieszczanie się kolumn ciężkiego, wielkogabarytowego sprzętu Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych z kierunku autostrady A2 i drogi krajowej nr 92 do Powidza.

Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestorem jest Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.