Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu w 2024 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słupeckiego

Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa będzie w 2024 roku realizować zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Obowiązek powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, nakłada na powiaty ustawa z sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Organizację wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert.

W oparciu o rozstrzygnięcie komisji konkursowej Zarząd Powiatu Słupeckiego Uchwałą nr 555/2023 z dnia 28.11.2023 r. stwierdził, że oferta złożona przez Fundację HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa daje gwarancję należytego wykonania zadania, spełniając wymagania określone w ustawie.

Organizacja pozarządowa otrzyma na realizację zadania dotację celową w łącznej kwocie 68 245,32 zł, w tym 64 023,96 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, zlokalizowanego w Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy, przy ul. Poznańskiej 16, a 4 221,36 zł na prowadzenie edukacji prawnej.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego o wyborze oferty NPP na 2024

LXX sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się w dniu  30 listopada 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXIX/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 26 października 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności na terenie Powiatu Słupeckiego Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach o zrealizowanych inwestycjach drogowych w 2023 roku oraz o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania zarządzania drogą powiatową.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Szkolenie dla przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej

W ramach projektu „Life After Coal” podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw. Realizujemy także szkolenia, których grupę docelową stanowią przedsiębiorcy z Wielkopolski Wschodniej.

Mając na celu dotarcie do jak najszerszej grupy zainteresowanych przekazujemy informację o zbliżającym się warsztacie pt. ”Design  Thinking: Odkrywanie Potrzeb i Testowanie Rozwiązań”.

Jest to  kolejne bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z rejonu Wielkopolski Wschodniej, które odbywa się w ramach naszego projektu.

Podejście Design Thinking, skupione na użytkowniku, pozwala tworzyć produkty i usługi, które odpowiadają zarówno uświadomionym, jak i nieuświadomionym potrzebom klienta. 

Celem tej metody jest kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są dokładnie dopasowane do oczekiwań rynku.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom nie tylko zrozumieć, ale i nauczyć się działać zgodnie z zasadami Design Thinking.

Świadomość tego, jak kluczową rolę w tworzeniu produktów lub usług pełnią ludzkie potrzeby, umożliwi uczestnikom szkolenia projektowanie rozwiązań, które będą w bezpośredni sposób odpowiadać na problemy oraz wymagania ich użytkowników.

Uczestnicy szkolenia przejdą przez cały cykl Design Thinking, począwszy od badania potrzeb konsumentów, przez projektowanie, aż po testowanie prototypów. Wiedzę zdobędą nie przez teorię, lecz również przez bezpośrednie doświadczenia. Jest to kluczowe dla zrozumienia i zastosowania tej metody w praktyce.

Spotkanie skierowane jest do:– przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym pracowników firmy),
– osób fizycznych poszukujących pracy lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
– absolwentów wchodzących na rynek pracy.

Organizatorem szkolenia jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, realizujący projekt „Life After Coal”.

Termin szkolenia: 06.12.2023r. (środa), godz. 10:00 – 15:15.

Miejsce szkoleniaZakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin.

Formularz zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt z Panią Karoliną Halladin pod numerem telefonu: 696 012 126 lub adresem e-mail: life@ppnt.poznan.pl

Wsparcie Powiatowego Doradcy Klimatycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Powiat Słupecki, w ramach realizacji projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dniem 1 września 2023 r. zatrudnił Powiatowego Doradcę Klimatycznego.

Odbiorcami działań Powiatowego Doradcy Klimatycznego są mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), działający na terenie powiatu słupeckiego lub chcący uruchomić swoje działania. Doradca klimatyczny będzie udzielał bezpośredniego wsparcia i doradztwa w zakresie transformacji energetycznej przedsiębiorstwa – od energetyki opartej na węglu, do wykorzystania rozwiązań neutralnych klimatycznie, rozwoju OZE, modernizacji zmniejszających zapotrzebowanie na energię pierwotną. Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie również pomagał przedsiębiorcom w pozyskaniu przez nich środków na przeprowadzenie wymaganych inwestycji realizujących cele zawarte Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do współpracy z Powiatowym Doradcą Klimatycznym, który urzęduje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, w Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy, wejście C, pokój nr 41.

Black Friday – okazja, czy pułapka?

 • Od początku roku przedsiębiorcy, którzy informują o obniżce ceny towaru lub usługi, mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką.
 • To szczególnie ważne w kontekście zbliżających się największych świąt sprzedażowych – Black Friday i Cyber Monday.
 • Teraz konsumenci rzeczywiście zobaczą, czy każda promocja to okazja do zakupu
  w atrakcyjnej cenie.

Tegoroczny Black Friday przypada 24 listopada, ale przedsiębiorcy już od dłuższego czasu reklamują różnego rodzaju promocje w ramach Black Month czy Black Weeks. Po Czarnym Piątku możemy się spodziewać wyprzedaży z okazji Cyber Monday, a następnie rozpocznie się sezon promocji przedświątecznych. 2023 rok przyniósł zmiany, które diametralnie wpłynęły
na sposób prezentowania okazji cenowych. Dyrektywa Omnibus wprowadziła obowiązek podawania najniższej ceny towarów lub usług z 30 dni przed obniżką. Dla konsumentów
to informacja o tym, czy rzeczywiście zakup jest tak atrakcyjny, jak głosi reklama.

Punkt odniesienia

„Oszczędzasz 50 zł”, „-20%”, „taniej o 100 zł” – korzyści cenowe muszą być obliczane
od najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Nowy przepis ma zapobiegać żonglerce cenami – podwyższaniu ich tuż przed wyprzedażą po to, aby wywołać wrażenie, że rabat jest atrakcyjniejszy niż w rzeczywistości. To była bardzo powszechna praktyka, przed którą konsumenci nie zawsze mogli się uchronić. Teraz powinni dostać kompletną, rzetelną informację o cenie promocyjnej i najniższej cenie, za którą można było kupić towar lub usługę w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku, gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką jest korzystniejsza niż kwota podczas wyprzedaży, to okazja może być pozorna.

Informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinna się znaleźć wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca ogłasza rabaty dotyczące konkretnego towaru lub usługi, a więc np. w reklamie, przy produkcie na półce sklepowej, na wywieszce, w gazetce sieci handlowej, przy sprzedaży warunkowej, w programie lojalnościowym, w wynikach wyszukiwania w sklepie internetowym i na karcie konkretnego produktu. Jeśli platforma handlowa lub porównywarka cen udostępnia sprzedawcom narzędzia do prezentowania obniżek cen, to także musi zadbać, aby odpowiednio i poprawnie została uwidoczniona najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Konsumencie pamiętaj!

 • Daj sobie czas do namysłu

Zakupy, nie tylko na wyprzedażach, powinny być przemyślane. Hasła marketingowe i obietnice są kuszące, ale zawsze zweryfikuj, czy prawdziwe. Wystarczy zwrócić uwagę na wszystkie ceny, które zostały podane, zwłaszcza tę najniższą z 30 dni przed obniżką. Przedsiębiorcy mogą również stosować różne sztuczki, które wywołują presję czasu i skłaniają do szybkich, nieprzemyślanych zakupów (tzw. dark patterns). Nie daj się zmanipulować, daj sobie za to czas do namysłu, zastanów się, czy dany produkt jest Ci rzeczywiście potrzebny.

 • Cena cenie nierówna – porównaj

Zawsze porównaj najniższą ceny z 30 dni przed obniżką z ceną promocyjną. Inne wartości podawane przez przedsiębiorców, jak cena referencyjna czy początkowa, nie stanowią rzetelnego punktu odniesienia. Pamiętaj także, żeby sprawdzić oferty u różnych sprzedawców. Zwłaszcza zakupy przez internet pozwalają szybko zorientować się, czy interesujący artykuł nie występuje w podobnej cenie w wielu miejscach, nie tylko czasowo.

Zwracaj uwagę na cenę także podczas finalizacji zakupu. Może się zdarzyć, że w sklepie stacjonarnym cena na metce lub etykiecie będzie inna niż ta przy kasie. Jeżeli na paragonie widnieje wyższa kwota, masz prawo dokonać zakupu w cenie z metki lub otrzymać zwrot różnicy.

Porównywać ceny warto również ze względu na różne opakowania produktów. Z pomocą przychodzi cena jednostkowa – jest to cena za jednostkę miary, np. 1 litr, kilogram, metr, sztukę. Może się okazać, że o atrakcyjności oferty będzie decydowała nie promocja cenowa, a gramatura artykułu. Cenę jednostkową znajdziesz na etykiecie. Szczególnie uważaj na towary oferowane w wielopakach – po porównaniu gramatury produktów i ceny jednostkowej, może się okazać, że zakup wcale nie jest tak opłacalny, jak się wydaje. 

 • Masz prawo do reklamacji

Artykuły kupione na promocji możesz reklamować na tych samych zasadach co zakupy w cenie regularnej. Wyjątkiem może być konkretna wada produktu, z której wynikał rabat i o której zostałeś przed zakupem poinformowany. Tej wady wówczas reklamować nie możesz, ale każdą inną dotyczącą tego samego przedmiotu – już tak.

Od początku roku, odkąd obowiązuje Dyrektywa Omnibus, reklamacje składane są na podstawie „odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową”. W pierwszej kolejności możesz żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. Sprzedawca odpowiada za wady przez 2 lata od wydania towaru. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych wynosi 6 lat. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

 • Kupujesz w internecie?

Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. To czas do namysłu i rozważenia racjonalności zakupu i możliwość zapoznania się z produktem. Zdarza się, że ten czas zostaje przez sprzedawcę wydłużony.

Prawo do zwrotu produktu nie obowiązuje, gdy został on przygotowany na specjalne zamówienie, jak np. biżuteria z grawerem czy szyty na miarę garnitur.

 • Kupujesz stacjonarnie?

O tym, czy będziesz mógł zwrócić kupiony towar, decyduje tylko i wyłącznie sprzedawca. Koniecznie sprawdź, czy i na jakich zasadach sklep przewiduje taką opcję. Może być tak, że zwrot będzie na kartę podarunkową lub w ogóle nie będzie możliwy.

Źródło: UOKiK (https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=20098)


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy

Magdalena Żychowicz, telefon 63 275 86 46

LXIX sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  26 października 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXVIII/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Słupeckim na lata 2023 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.
 12. Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad.