Uroczystość wręczenia przez starostę Jacka Bartkowiaka aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyła się dziś (29.07.) w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Awanse otrzymali nauczyciele, którzy przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w określonym terminie i godzinie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego. Postępowania egzaminacyjne odbyły się w dniach 20 i 21 lipca 2022 r. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed komisją.

Do słupeckiego starostwa wpłynęło łącznie 6 wniosków ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział także dyrektorzy szkół oraz Justyna Lisowska kierownik Wydziału Oświaty.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrali:

  1. Joanna Wachowiak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy,
  2. Magdalena Małysz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy,
  3. Agnieszka Narożna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy,
  4. Jerzy Zawierucha – Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy,
  5. Michał Pawłowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
  6. Przemysław Brandt – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

Wszystkim awansowanym nauczycielom składamy szczere gratulacje i najlepsze życzenia sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym.