Na cmentarzu jeńców wojennych i internowanych na Łężcu prowadzone są badania archeologiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Jak mówi starosta Jacek Bartkowiak: ,,Od Wojewody Wielkopolskiego udało nam się uzyskać środki, które możemy przeznaczyć na rewitalizację cmentarza jenieckiego. Po uzgodnieniach z delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie w pierwszym etapie zleciliśmy przeprowadzenie badań archeologicznych, które maja pomóc w odtworzeniu oryginalnego układu kwater grobowych i alejek. Obecnie prowadzone przez ekipę archeologów z Muzeum Okręgowego w Koninie pod kierownictwem Krzysztofa Gorczycy wykopy dały odpowiedź na wiele pytań, między innymi o usytuowanie grobów. Okazuje się, iż miejsca pochówku znajdują się również poza obrębem ogrodzonego cmentarza”.

Jak dodaje Artur Nowak koordynujący prace ze strony starostwa: ,,Badania archeologiczne mają być podstawą dalszych prac związanych z rewitalizacją tego miejsca. W tym roku planujemy jeszcze opracować projekt  rewitalizacji zachowanych elementów architektury cmentarza.”