W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierzyny łownej w naszych powiatowych lasach, 30 września na terenie Szkółki Leśnej Powidz – Dolina rozdysponowano między 8 kół łowieckich 339 szt. bażantów pochodzących z hodowli OHZ Ptaszkowo.

Przekazania młodych bażantów na rzecz Kół Łowieckich dokonał starosta Mariusz Roga wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego Bogdanem Jastrzębiem oraz wicestarostą Słupeckim Szymonem Grzywińskim i radnymi powiatowymi: Stefanem Zielińskim, Dawidem Hierowskim oraz Jerzym Orchowskim.

Po bażanty przyjechali przedstawiciele kół łowieckich: Nr 4 „Knieja”, Nr 9 „Szarak”, Nr 31 „Cyranka”, Nr 32 „Lis”, Nr 34 „Knieja”, Nr 16 „Gęgawa”, Nr 90 „Łoś” i Nr 84 „Pantera”, znanych w lokalnym środowisku z dobrego gospodarowania.

Nim dokonano podziału bażancich kur i kogutów, w obecności wszystkich przybyłych, miało miejsce widowiskowe wypuszczenie w łowisko pięknie umaszczonych ptaków.

Nadmienić należy również, że tereny leśne naszego powiatu, wskutek działalności restytucyjnej, osiągają coraz wyższy poziom występowania gatunków, które uchodziły do niedawna za zagrożone. Wynika to z dużej troski a i znajomości problemu, nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych łowiectwem, lecz także pracowników samorządowych. Nieodpłatna pomoc ze strony Starostwa na zasiedlanie bażantów na terenach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego bytowania trwa nieprzerwanie od 2005 r. Dotychczas zakupiono blisko 4,5 tyś szt. bażantów i 840 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 133 tys. zł.