22.01.2021 r. w Urzędzie Gminy w Powidzu podpisane zostało porozumienie pomiędzy samorządami powiatu i gminy Powidz w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Kompleksu Sportów Plażowych w Przybrodzinie.

Celem współpracy jest rozwój infrastruktury sportowej i promocja sportu oraz turystyki na terenie gminy Powidz i powiatu słupeckiego. Realizacja przedsięwzięcia zdaniem władz obydwu samorządów, przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i jego promocji, zmierza ponadto do wykorzystania potencjału związanego z Jeziorem Powidzkim. Zleceniem opracowania dokumentacji projektowej kompleksu boisk oraz uzyskania pozwolenia na budowę zajmie się gmina Powidz, z kolei zasady ponoszenia kosztów utrzymania oraz zasady jego prowadzenia i udostępnienia do korzystania, zostaną określone w odrębnych porozumieniach. Dokument podpisali: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak oraz wójt Powidza Jakub Gwit.